Sidst, jeg skrev til Universitetet om støj om morgenen, var den 6. februar.

Den 7. fik jeg dette svar fra driftslederen. Det var længere, end hans svar plejer at være – måske fordi jeg havde sendt kopi til hans chef:

 

Hej Jørgen m.fl.

Jeg er desværre ikke i besiddelse af de magtmidler som gør, at jeg kan stille den type krav du (og jeg selv) gerne ser opfyldt.

Ift. affaldstransport så er muligheden for sanktioner identificeret som et punkt som tages ind i et kommende udbud.

Ift. vores kantineleverandør, så giver jeg dig ret i at det ikke burde være et problem. Der er et møde med kantineoperatøren i uge 8 hvor dette punkt tages op igen med henblik at få underleverandører i tale.

 

/(driftschef)

 

Det var der jo ikke meget substans i. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at nu informerer vi også den øverste ledelse på Universitetet. Det håber vi måske kan sætte lidt ”skub i sagerne”.

Derfor har jeg i dag sendt denne salut til driftschefen med kopi til rektor og universitetets direktør:

 

Til (driftschef).

Tak for dit svar.

Det er nu 11. eller 12. gang på trekvart år, at jeg på vegne af beboerne i 82 lejligheder skriver til dig om støj tidligt om morgenen. Og grundlæggende må jeg desværre konstatere, at der ikke er sket ret meget.

Jeg undrer mig meget over, at I ikke mener jer i stand til at stille krav til jeres leverandører. Og i den udstrækning, I (muligvis) har gjort det, så har det åbenbart ingen effekt: De gør, hvad der passer dem.

Det kan da ikke være særligt vanskeligt at sige til HCS: ”Vi vil ikke have, at I afhenter nogen former for affald i tidsrummet kl. 22.00 til 07.00. For det generer vores naboer”. HCS er vel næppe så tåbelige, at de ikke lytter til deres opdragsgiver, som de tjener penge på? De kan vel også tænke så langt, at de kan forestille sig, at manglende samarbejdsvilje i forhold til KU’s ønsker måske ikke er det bedste udgangspunkt, når kontrakten på et tidspunkt skal genforhandles? Og ellers kunne man måske fortælle dem det.

På samme måde med kantineoperatøren: Man er jo ikke en særlig dygtig virksomhed, hvis ikke man er lydhør overfor opdragsgiverens (KU’s) ønsker. Og det kan vel ikke så svært for kantineoperatøren at ”få underleverandører i tale”: Både telefon og mail virker da, så vidt jeg ved.

Jeg har på Københavns Kommunes hjemmeside undersøgt mulighederne for at klage til dem over støjen. Men man kan ikke klage til kommunen, hvis det drejer sig om ”Vareindlevering på offentlig vej”. Her rådes man til at kontakte politiet på tlf. 114. Om det i jeres tilfælde er ”Vareindlevering fra offentlig vej” kan muligvis diskuteres – men det er altså den vej, vi som støjramte naboer anbefales at gå.

Og det kan vi jo i sidste ende blive nødt til at overveje.

 

Hilsen

Jørgen Ørbech