Håndværkerne er kommet godt i gang på nord-facaden, og vil gøre den færdig på én gang. Det er ikke helt efter den oprindelige plan, men med det varme vejr, vi har i disse dage, vil de helst ikke arbejde på sydsiden.

Deres arbejde vil generelt være afhængigt af vejret. De har f.eks. svært ved at arbejde med liften, hvis vinden er stærk og kommer fra siden, da kurven så vil svaje for meget. Og kommer der nogle dage med meget dårligt vejr, kan de simpelthen ikke arbejde.

Når de har færdiggjort nordsiden, regner med at tage gavlen mod vest. Derefter nr. 40. mod syd, nr. 42 mod syd og endelig nr. 44 mod syd.

Den gode nyhed er, at de IKKE skal ind i lejlighederne, når de skal ordne syd-facaden. De har fået dispensation fra Arbejdstilsynet, så de må træde ud af kurven og ind på altanen.

De skal dog ind i lejlighederne, når de skal ordne fuger ved dørtrinnene på de nordvendte altaner. Dato for dette arbejde er allerede varslet i nr. 40, og vil senere blive varslet for nr. 42 og 44.

Husk stadig at flytte møbler mv. på altanerne, så der er 1 meter frit ind til facaden! Ellers kan håndværkerne ikke udføre deres arbejde.

-----------------------

The craftsmen will finish the north front of our house in the next few days. This is not quite according to the initial plan, but with the present warm weather they prefer to do it that way.

In general, they are quite dependent of the weather. For instance, it is difficult to work with the lifts in strong side wind. And should there be days with heavy rain and/or wind, they simply can’t work from the lifts.  

When they have finished the north front, they plan to do the west front (the gable). Then – in this order – the south front of no. 40, the south front of no. 42 and the south front of no. 44.

The good news is, that they don’t need to get into the flats to do the south front! They have got at special permit from Arbejdstilsynet (The Danish Working Environment Authority) so they can leave the lift’s basket and step in on the balconies.

But it will be necessary for them to get into the flats to fix the sealant under the door steps on the small balconies (to the north). This is already announced in nr. 40 and will be announced in due time in no. 42 and no. 44.

Please remember to make 1-meter free space from the façade on the balconies on the south front! Otherwise, the craftsmen can’t do their work.