Tager ny kontakt til kantineleverandør. 

Alternativ tilkørsel er under afklaring men kræver en ombygning samt finansiering af samme.

 

(driftslederen)

 

 

Til (driftschefen). 

Hvis kantineledelsen har talt med Hørkram siden min mail af 30. juli, så har det været totalt virkningsløst. I dag kom den store lastvogn fra Hørkram kl. 05.00, og mindst én gang i sidste uge kom den kl. 05.10.

Der må tydeligvis tages en ny samtale med Hørkram, så de forstår, at det er alvor. Det er altså ikke rimeligt, at vi som nærmeste naboer skal vækkes så tidligt på grund af jeres vareleverancer.

 

VH
Jørgen Ørbech

 

De seneste uger har flere været plaget af meget tidlige leverancer til KUA, så i går sendte jeg denne mail – med kopi til rektor og universitetets direktør:

 

Til (driftschefen).

Tja, så er Hørkram på banen igen. I dag leverede de varer til jeres kantiner på KUA kl. 5.12 og den 22/7 var det kl. 5.20. Jeg har ikke selv bemærket det, men en beboer, som sover lettere end jeg – og derfor ofte generes af disse tidlige leverancer – har noteret det.

Endnu en gang må jeg på det kraftigste anmode om, at I gør noget effektivt ved problemet. Enten senere levering, som vil være det simpleste – eller måske etablering af en lyddæmpende ”afleveringssluse”? Eller kan aflevering måske finde sted ved en anden indgang, så mange beboere her på Tom Kristensens Vej kan blive fri for en alt for tidlig, uønsket morgenvækning? Jeg har ikke svaret, men synes, at I anstændigvis må gøre en helhjertet indsats for at mindske generne for jeres nærmeste naboer.

 

På vegne af beboerne

 

Jørgen Ørbech

(formand for Ejerforeningen Universitetshaven Vest)

 

 

Den var der så svar på her til morgen:

  

Hej Jørgen

Tak for info – jeg tager den med kantinen (igen), som jeg ved har taget en længere kammeratlig snak med leverandøren.

Jeg forventer at det ikke er den faste chauffør men en sommerferieafløser som ikke kender leveringspræmissen der er årsag til misæren.

 

 

Denne positive holdning ”belønnede” jeg med endnu en høflig mail:

 

Hej XX.

Tak for hurtigt svar. Vi håber, at din/jeres indsats hjælper!

 

VH

Jørgen

 

Som I kan se på mit opslag fra 14. maj, så skrev jeg den dag via en særlig formular til kommunens miljøforvaltning og klagede over støjen fra KUA. Jeg fik et autosvar om, at jeg ville blive kontaktet i løbet af få hverdage – hvilket ikke skete.

I mellemtiden var jeg på ferie, og efter hjemkomst har jeg forsøgt at kontakte kommunens enhed for støjgener, som har sagen. Fik dog ikke fat i den relevante sagsbehandler i går.

Men i dag lykkedes det, og jeg fik en længere samtale med ham. Han oplyste, at efter reglerne vil det være lovligt, at støjniveauet ved vores facade er 40 dB (decibel), ligesom det ved kanten af aflæsningsområdet vil være inden for rammerne, hvis støjniveauet på det sted er 75 dB.

Han påbegynder ferie i dag, men vi aftalte, at når han kommer retur, fornyer vi kontakten med henblik på at få lavet en lydmåling.

Han var helt enig i, at tømning af skraldecontainere før kl. 07 var fuldstændig unødvendigt, hvilket han (efter ferien) vil kontakte KUA’s administration om. Med hensyn til vareleverancer, så var det næppe muligt at give et pålæg, hvis det viser sig, at de nævnte støjgrænser er overholdt.

Han kunne i øvrigt fortælle, at Hørkram (som leverer de fleste varer til kantinerne på KUA), er kendt for at være ret støjende.

Og til slut kunne han også fortælle, at han i går havde talt med kantinelederen på KUA, som havde oplyst, at hele kantinedriften vil overgå til et andet firma end det nuværende. Så der kommer muligvis til at ske nogle forskellige ændringer i den daglige drift – forhåbentligt til fordel for os!

 

Endnu en gang fik KUA leveret varer tidligt i morges – denne gang kl. 05.15.

Da vores mange klager til Universitetet altså ikke har nogen varig effekt, prøver vi nu at gå en anden vej. Vores tidligere formand Carsten har en god bekendt, som arbejder på miljøområdet, og han har anvist denne anden vej – nemlig at klage til kommunen, som har visse muligheder for at påbyde virksomheder at begrænse støj af hensyn til naboer.

Via København kommune hjemmeside og en særlig formular til formålet har jeg derfor sendt denne besked til kommunens miljø- og teknikafdeling:

I ca. et år har jeg skrevet omkring 15 gange til Københavns Universitets forvaltning og klaget over, at de får leveret varer til diverse kantiner på KUA meget tidligt om morgenen. Det støjer og er til gene for mange beboere her på Tom Kristensens Vej. Så sent som i dag fik de leveret madvarer med en stor lastvogn kl. 05.15! Med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens § 42 og samme styrelses vejledning "Ekstern støj fra virksomheder" (vejledning nr. 5/1984) skal jeg derfor anmode kommunen om at give Universitetet et påbud om IKKE at få leveret varer før tidligst kl. 07.00. Det samme gælder for tømning af skraldecontainere. - Jeg kan sende jer kopi af diverse mails, som jeg her sendt til Universitetet, men jeg kan ikke finde ud af at vedhæfte mails til denne formular. Giv mig en kontaktperson (og en mailadresse), så skal jeg uddybe sagen, og I kan få masser af mail-kopier!