Vand er godt – men skidt, hvis det kommer de forkerte steder.

For nogle dage siden havde en beboer i nr. 44 en vandskade, fordi cisternen til lejlighedens toilet var kalket til.

Det har vi alle en risiko for kan ske, fordi vi her i København har meget kalkholdigt vand (også kaldet hårdt vand).

Derfor skal vi alle være opmærksomme på, om cisternen fungerer, som den skal. Hvis der f.eks. konstant løber vand fra cisternen ned i wc-kummen, så er systemet ”forkalket”. Det samme er tilfældet, hvis der løber vand ned af væggen under betjeningsknapperne til cisternen – så er der virkelig fare på færde!

Problemet hos den nævnte beboer førte til, at vi fik en vandskade i foyeren i nr. 44, fordi vand som bekendt løber nedad.

Derfor opfordrer vi jer ALLE til at være opmærksomme på, om jeres cisterne fungerer som den skal. I modsat fald må I få den renset for kalk, så I undgår vandspild og vi alle undgår vandskader.

Det er op til den enkelte ejer selv at sørge for at holde sine installationer (herunder toiletcisterner) ved lige. Dette fremgår af punkt 14.2 i ”Vedtægter for Ejerforeningen Universitetshaven Vest”, som ligger her på hjemmesiden under Dokumenter. De fingernemme kan måske selv klare det, ellers må man betale en VVS’er for at gøre det.

I øvrigt vil vi om nogle år få blødere vand, altså vand med mindre kalk. Hofor (Hovedstadens Forsyningsselskab) er i gang med et stort projekt, hvor de etablerer afkalkningsanlæg alle de steder, hvor de indvinder vand til København. Vi har spurgt Hofor, hvornår vi kan forvente mindre kalkholdigt vand her hos os, men det kan de ikke sige med sikkerhed. Dog svarer de, at ifølge deres foreløbige prognose vil vi ”begynde at få blødere vand i 2022”. Senere vil det gå fra ’blødere’ til ’blødt’!

Hvis man vil følge med i Hofors projekt, kan man gøre det her: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/udviklingsprojekter/bloedere-vand/