I alle tre opgange skal vi snart i gang med at få malet. Arbejdet starter efter nytår og strækker sig over perioden

14. januar – 16. februar

Det vil betyde, at der både skal afdækkes med papir på trapperne og med malertape en masse steder. Og der vil også være stiger, som af og til kan være lidt generende.

Men med gensidig velvilje fra malerne og beboerne skal det nok gå!

Dørkarmene ved dørene ind til lejlighederne skal også males. Derfor bliver det nødvendigt, at malerne låner nøgle til jeres lejligheder – hvis I altså ikke er hjemme – så de kan åbne døren og komme til at male hele dørkarmen (inkl. det, som dækkes af døren).

Malerne vil selv kontakte jer, når det bliver aktuelt at låne en nøgle.