Vi har vist alle været ude for, at en omdeler af reklamer m.m. ringer på og gerne vil ind i opgangen. Det kan være lidt irriterende, og for nogle måske også en smule utrygt: Hvem er det, jeg lukker ind?

Det problem bliver nu mindre, fordi vi har indgået en aftale med firmaet Bekey, som leverer en snedig ”dims”, så omdelere selv kan lukke sig ind. En række danske og norske kommuner benytter også systemet til hjemmehjælpere, plejepersonale o.a., som så selv kan lukke sig ind i borgerens hjem.

Læs evt. mere her: www.bekey.dk

”Dimsen” er allerede monteret i vores tre gadedøre, så omdelere af tilbudsaviser og Amagerbladet skal ikke længere ringe på! Bryggebladet og Ørestad Avis er dog ikke med i ordningen, så I kan altså stadig risikere, at de ringer på.