Til beboerne i nr. 42 og 44

Håndværkerne fortsætter med at renovere fugerne på vores hus. Meget af arbejdet sker fra lift, men når de skal lave fugerne på den lille (nordvendte) altan, skal de ind i lejligheden.

Det bliver mandag den 20. september i nr. 42.

Det bliver tirsdag den 21. september i nr. 44.

Det er derfor absolut nødvendigt, at der i lejligheder med en nordvendt altan enten er nogen hjemme til at lukke håndværkerne ind – eller at I afleverer en nøgle til Steen (nr. 44, 6. th.) eller Jørgen (nr. 40, 6. th.) senest søndag den 19. september.

Arbejdet kan blive udskudt, hvis det bliver regnvejr.

 

To the Residents in no. 42 and no. 44

As you know, the craftsmen are renovating the sealant round windows and balconies. Most of the work they can do from a lift, but replacing the sealant on the small balconies (facing North), they can only do from inside the flats, so they must have access to the flats.

No. 42: Monday the 20th September

No. 44: Tuesday the 21th September

If you live in a flat with a small balcony facing North, it is absolutely mandatory that there either is a person in the flat to let the craftsmen in – or that you give a key to Steen (No. 44, 6th floor) or Jørgen (No. 40, 6th floor) – no later than Sunday the 19th September.

The work may be postponed due to rainy weather.