Container til stort affald er bestilt til den kommende weekend, dvs. fra fredag d. 15. til mandag d. 18. oktober.

Containeren placeres for enden af Radiorækkerne og Tom Kristensens Vej, lige ved glascontaineren.

Pladsen ved glascontaineren er ikke nogen losseplads, hvor man bare kan henstille brugte ting såsom opvaskemaskine m.m.

Hvis containeren er så fyldt, at lågerne ikke kan lukkes helt, skal du tage dit affald med tilbage. - Lad være med at lægge det ved siden af containeren!