Til orientering:

Vores grundejerforening har givet DR lov til at benytte Grønningen – det store græsareal mellem os og DR – til en tv-event søndag den 4. juni om aftenen.

DR starter klargøring og opsætning torsdag den 1. juni og det hele nedtages igen mandag den 5. juni.

Der opsættes et stort telt med scenegulv, podier til kameraer, klapstole til publikum og effektlys i bedene.