Som nævnt på generalforsamlingen i tirsdags, så skal bestyrelsen gøre opmærksom på husordenens bestemmelser om ikke at opbevare privat bohave på fællesarealerne.

Derfor: gør en indsats for at rydde op i sko og andet der står på trapperne, og fjern hvad der måtte være jeres på kældergangene.

Det blev desuden nævnt, at ejerforeningens forsikring er steget en del de sidste to år. Det skyldes, at der i foreningen er mange glasskader - typisk som følge af såkaldt termisk sprængning. Et godt råd til at undgå glasskader af denne type er aldrig at sætte puder, tæpper, hynder mv. helt op af ruderne på den indvendige side. Desuden må en tændt grill ikke stå tæt på vinduerne eller glasværnene (for flere råd, se i øvrigt glarmesterlaugets webside

Hilsen Bestyrelsen

 

 

Flere ejere af lejligheder i foreningen har fået et brev fra Skat vedrørende en afgørelse omkring fradrag for byggemodning.

For Ejerforeningen Universtetshaven Vest er sagen startet via en henvendelse den 8. april 2010 fra vores administrator, DEAS, som var blevet kontaktet af By & Havn. Henvendelsen lød:
"Vi har modtaget vedhæftet brev (læs det HER) fra By og Havn vedrørende fradrag i ejendomsskatten for forbedringer.

Det handler det om, at By og Havn på vegne de enkelte grundejere har mulighed for at genoptage ejendomsvurderingen med henblik på at opnå fradrag i grundværdien for grundforbedringer.

Det kræver imidlertid, at By og Havn får fuldmagt fra de enkelte grundejere til denne ansøgning.

Såfremt ejerforeningen er interesseret, bedes den tegningsberettigede bestyrelse underskrive fuldmagten og sende den til By og Havn, så de har den senest 22. april 2010."

Det valgte bestyrelsen at deltage i - og det har så taget nogle år, men nu er sagen ved at nå til ende.

Mere om baggrunden for fradrag for byggemodning HER (Skats hjemmeside).

Skal jeg gøre noget som ejer?

Nej, det fremgår af brevet fra Skat, at man kun skal gøre noget, såfremt man har indsigelser mod Skats forslag til afgørelse og opgøvelse af byggemodningsudgifter. 

Det vil i sidste ende være Københavns Kommune, der beregner, hvor meget den enkelte ejer skal have tilbage. Det gælder kun for ejere, der har ejet ejendommen i en periode, som afgørelsen kan have betydning for ejendomsskatten.

Har der ikke tidligere været en skattesag?

Jo, det har der og dengang var punktet fradrag for byggemodning også på tale, men det er så først ved at nå sin ende nu. Vores naboer i Ejerforeningen Universitetshaven Øst har en lille beskrivelse af sagerne på deres hjemmeside. Læs HER.

Som nogle af jer vil vide, så har der i en del år kørt en sag overfor MT Højgård - som var hovedentreprenør for byggeriet af huset - omkring dårlig isolering af vores facader. MTH har erkendt, at isoleringen er mangelfuld, og vil betale for efterisolering af hele bygningen. Det vurderes samlet at koste MT Højgård ca. 10 mio. at fjerne de kuldebroer og trækgener, som flere lejligheder er plaget af.

Desværre betyder det også byggeaktivitet på og omkring bygningen. Indtil videre er det planen at starte renoveringen til oktober i år og afslutte i maj/juni næste år, men der er endnu ikke lavet detailplaner for det.  Indtil videre er det planen, at 2 opgange ad gangen får stillads op (beklager, men det er eneste mulighed!), som står i 5 uger, hvorefter det flyttes videre til de næste 2 opgange. Om der startes i den ene eller anden ende af bygningen er endnu ikke afklaret. På hele facaden vil de sorte plader blive fjernet og isoleringen blive forbedret, hvorefter pladerne kommer op igen - alt sammen forventeligt udefra.

Når detailplanerne er lavet efter sommerferien og vores egen rådgiver (sammen med Universitetshaven Øst og AB Universitetshaven) har kommenteret på denne, så vil i få mere konkret information om gennemførslen. Hvis i er interesseret i at læse mere om baggrunden, så kan i her på vores hjemmeside læse mere under "Dokumenter" og finde syn- og skønsrapporten samt forliget med MT Højgård eller benytte de direkte links herunder:

Skønserklæring
Tillægserklæring
Forlig

Hilsen Bestyrelsen