Kom og vær med på arbejdsdagen og få en hyggelig eftermiddag sammen med din nabo og andre beboere.

Der vil være fællesspisning efter endt arbejde.

Vi har nogle arbejdsopgaver, som skal være med til at forskønne vores fælles områder. Opgaverne vil blive fremlagt på arbejdsdagen.

Har du ideer til udbedring og forskønnelse, så kontakt Nina eller Inge.

Vi mødes ved opgang 44 kl. 16:00.

Tilmelding på listerne på opslagstavlerne senest fredag den 3. september!

 

Der er behov for at få ryddet op blandt cyklerne ved opgangene 40, 42 og 44.

Vi kan konstatere, at der findes en del herreløse cykler, og at vores cykelparkering anvendes af andre end faste beboere og deres gæster.

Vi omdeler snarest en vejledning med varslingsbrev, som beskriver, hvad du skal gøre for at din/dine cykler ikke fjernes fra stativet. Cykler, der ikke har fået påsat et manilamærke, bliver betragtet som efterladte og er klar til at blive fjernet og henstillet langs husmuren. Det vil ske på arbejdsdagen.

Ved postomdelt information vil det fremgå, hvad du får ansvar for at gøre vedrørende dine cykler.

Når fristen får cykeloprydningen udløber, sørger bestyrelsen for, at cyklerne bliver afhentet og fjernet.

 

Referatet fra generalforsamlingen den 9. juni er på vej ud til jer, og det ligger desuden i arkivet her på siden (Dokumenter – generalforsamlinger).

Det underskrevne årsregnskab for 2020 ligger nu også i arkivet.

 

Selv om der sker en forsigtig åbning af samfundet, er der stadig restriktioner, som indskrænker mulighederne for større forsamlinger. Dertil kommer en flaskehals-effekt, idet de fleste foreninger bliver nødt til at holde deres generalforsamlinger senere end normalt. Det medfører rift om lokalerne og travlhed hos de professionelle mødeledere.

Vores forening er også ramt af disse faktorer. Derfor har det været nødvendigt at udskyde vores generalforsamling til onsdag den 9. juni.

Indkaldelse, materiale mv. vil på sædvanlig måde blive udsendt inden generalforsamlingen.

Og så håber vi, at denne dato holder!

 

 

Med administrator har vi aftalt at stile efter at holde generalforsamling:

Mandag den 10. maj kl. 19.00.

Der er selvfølgelig stadig en risiko for, at Corona-pandemien igen udvikler sig i negativ retning og regering/folketing strammer reglerne. I det tilfælde kan det blive nødvendigt at udskyde generalforsamlingen til senere på året.

Indkaldelse med de nødvendige dokumenter kommer på et senere tidspunkt.

Når vi skal holde mødet, vil vi anmode om, at der kun kommer én person fra hver husstand.

Desuden opfordrer vi til, at I så vidt muligt giver fuldmagt til et andet medlem af ejerforeningen, så vi rent fysisk bliver så få personer som muligt til generalforsamlingen.

Begge dele på grund af den dumme virus!