Her til morgen var den gal igen: En lastvogn kom meget tidligt og hentede affald fra KUA. Kl. 3.45 skrev jeg derfor sådan her:

  

Hr. Søren Höffner.

For ca. en halv time siden – kl. 03.15 – havde vi atter en gang ”fornøjelsen” af en lastvogn fra HCS, som kom og hentede affald fra jeres køkkener.

Som altid startede det med, at lastvognen bakkede hen til jeres affaldsplads, så bakalarmen vækkede mig og sikkert mange andre her i ejendommen. Bilens lastrum var en kæmpestor tromle, som chaufføren satte til at rotere – hvilket også larmede. Og endelig tømte han flere, mindre containere (muligvis var det noget bio-affald) op i tromlen. Efter ca. 10 minutter kørte han igen.

Som du ved, har jeg skrevet til dig adskillige gange før om HCS’s biler, som med mellemrum kommer midt om natten. Og hver gang har du lovet mig at indskærpe over for firmaet, at det ikke er acceptabelt. Men lige lidt hjælper det.

Det er fuldstændig urimeligt, beboerne her i ejendommen gang på gang skal udsættes for dette!

 Det er universitetet, som er HCS’s kunde, og jeg synes, at det er på tide, at I træder i karakter. Som kunde kan I – naturligvis – stille jeres betingelser, og hvis leverandøren ikke kan eller vil opfylde disse, vil det være helt oplagt at finde en anden leverandør.

 Jeg går ud fra, at disse afhentninger af affald midt om natten herefter ikke gentager sig.

 

 

Med hilsen

Jørgen Ørbech

 

De af jer, som har plads i P-kælderen, har nok bemærket, at porten ikke har virket siden fredag. Der har været reparatør i dag, og det viste sig, at motoren er kaput, færdig - DØD!

Ny motor forventes (om alt går efter planen) monteret tirsdag den 11. december. Indtil da må vi leve med, at porten står åben.

Vær derfor ekstra opmærksomme på ikke at efterlade værdigenstande o.l. i jeres biler!

 

Hvert år falder tusindvis af affaldsposer gennem vores affaldsskakter, og ikke alle poser når ned til opsamlingstanken i hel tilstand. Nogle går i stykker undervejs, så skakterne bliver ret snavsede indvendig.

Derfor skal de rengøres, og det sker onsdag den 19. december af nogle specialister.

Rengøringen kommer til at tage hele dagen.

Også opsamlingstankene skal rengøres. Tankene tømmes af renholdningsselskabet om tirsdagen, og da de skal være tomme for at kunne rengøres, betyder dette, at:

 

Affaldsskakterne må ikke benyttes tirsdag den 18. december og

onsdag den 19. december

 

De affaldsposer, som I får fyldt i dette tidsrum, kan I evt. placere på jeres altaner, som I vel ikke benytter så meget for tiden ?

 

Vand er godt – men skidt, hvis det kommer de forkerte steder.

For nogle dage siden havde en beboer i nr. 44 en vandskade, fordi cisternen til lejlighedens toilet var kalket til.

Det har vi alle en risiko for kan ske, fordi vi her i København har meget kalkholdigt vand (også kaldet hårdt vand).

Derfor skal vi alle være opmærksomme på, om cisternen fungerer, som den skal. Hvis der f.eks. konstant løber vand fra cisternen ned i wc-kummen, så er systemet ”forkalket”. Det samme er tilfældet, hvis der løber vand ned af væggen under betjeningsknapperne til cisternen – så er der virkelig fare på færde!

Problemet hos den nævnte beboer førte til, at vi fik en vandskade i foyeren i nr. 44, fordi vand som bekendt løber nedad.

Derfor opfordrer vi jer ALLE til at være opmærksomme på, om jeres cisterne fungerer som den skal. I modsat fald må I få den renset for kalk, så I undgår vandspild og vi alle undgår vandskader.

Det er op til den enkelte ejer selv at sørge for at holde sine installationer (herunder toiletcisterner) ved lige. Dette fremgår af punkt 14.2 i ”Vedtægter for Ejerforeningen Universitetshaven Vest”, som ligger her på hjemmesiden under Dokumenter. De fingernemme kan måske selv klare det, ellers må man betale en VVS’er for at gøre det.

I øvrigt vil vi om nogle år få blødere vand, altså vand med mindre kalk. Hofor (Hovedstadens Forsyningsselskab) er i gang med et stort projekt, hvor de etablerer afkalkningsanlæg alle de steder, hvor de indvinder vand til København. Vi har spurgt Hofor, hvornår vi kan forvente mindre kalkholdigt vand her hos os, men det kan de ikke sige med sikkerhed. Dog svarer de, at ifølge deres foreløbige prognose vil vi ”begynde at få blødere vand i 2022”. Senere vil det gå fra ’blødere’ til ’blødt’!

Hvis man vil følge med i Hofors projekt, kan man gøre det her: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/udviklingsprojekter/bloedere-vand/

 

Som I nok husker, så skrev jeg sammen med formanden for ejerforeningen i Radiorækkerne til Metroselskabet for godt en måned siden. Årsagen var, at en del beboere i forsommeren havde konstateret en kraftig forøgelse af støjen fra Metroen.

I kan se, hvad vi skrev, under ”Nyheder ” her på siden.

Nu er der kommet svar fra Metroselskabet, som skriver sådan her:

 

Kære Ane Just Ohrt og Jørgen Ørbech,

Vi takker for jeres henvendelse vedrørende støj fra metroen og skal indledningsvis beklage, at vi først nu vender tilbage med svar.

Det er korrekt, at der blev foretaget skinneslibning i uge 27 & 28, samt at en sådan skinneslibning efterfølgende kan give forøget støjgener. Støjen vil dog typisk langsomt fortage sig henover nogle måneder og derefter vende tilbage til det oprindelige niveau.

Skinneslibning foretages af forebyggelsesgrunde og en gang årligt. Defekter, bølger og rifler bliver fjernet og skinneprofilen genoprettet. Slibning sker for at defekter ikke udvikler sig yderligere, kombineret med at skinnernes levetiden forlænges.

Accelerationen fra stationen kan vi desværre ikke ændre, da denne styres af vores ATC (Automatic Train Control) system og reguleres derefter.

I forhold til dit spørgsmål om eventuel opsættelse af en støjvold kan vi oplyse, at dette ønske er blevet noteret og vil blive medtaget som forslag i relevante fora og medtaget i vores årsrapport til Metroselskabet, hvori blandt andet indgår diverse forslag til reinvesteringer.

På det foreliggende grundlag kan Metro Service således ikke bidrage med yderligere, og hvis vores besvarelse omkring støjen ikke imødekommer jeres forventninger, må vi henvise til Københavns kommune. Læs eventuelt mere på borger.dk - https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Forurening/Stoejforurening og vælg kommune.

Det skal naturligvis understreges, at Metroen udelukkende ønsker tilfredse naboer, som ikke oplever gener udover det forventelige fra metrodriften.

Med venlig hilsen/Best regards


Ghita

Kundeservice/Customer Service

 

Vi kan altså forvente, at vi en gang hvert år vil blive udsat for lignende ”skrigeri” fra metro-togenes hjul, når de har slebet skinner. hvilket er noget irriterende.

Det er dog interessant, at de vil bringe vores klage videre i deres system samt medtage den i deres årsrapport, så det kan indgå i overvejelser om forbedringer, f.eks. i form af støjvold.