På generalforsamlingen i går blev såvel regnskab for 2019 som budget for 2020 godkendt. Begge dokumenter kan nu ses i de respektive mapper under ”Dokumenter”.

Referatet fra generalforsamlingen kommer senere.

 

Til jer, som skal bore huller i væggene:

Husk, at vi har en speciel boremaskine, så det går som en leg at bore huller i væggene! Det dur en almindelig slagboremaskine nemlig ikke til. Boremaskinen kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen.

Og husk også, at man KUN må bore i tidsrummet kl. 8.00 – 20.00 på hverdage og i tidsrummet kl. 10.00 –18.00 lørdag og søndag. Dette fremgår af husordenen, som ligger her på siden under ”Dokumenter”.

 

Vi har vist alle været ude for, at en omdeler af reklamer m.m. ringer på og gerne vil ind i opgangen. Det kan være lidt irriterende, og for nogle måske også en smule utrygt: Hvem er det, jeg lukker ind?

Det problem bliver nu mindre, fordi vi har indgået en aftale med firmaet Bekey, som leverer en snedig ”dims”, så omdelere selv kan lukke sig ind. En række danske og norske kommuner benytter også systemet til hjemmehjælpere, plejepersonale o.a., som så selv kan lukke sig ind i borgerens hjem.

Læs evt. mere her: www.bekey.dk

”Dimsen” er allerede monteret i vores tre gadedøre, så omdelere af tilbudsaviser og Amagerbladet skal ikke længere ringe på! Bryggebladet og Ørestad Avis er dog ikke med i ordningen, så I kan altså stadig risikere, at de ringer på.

 

En beboer har været så uheldig af få en parkeringsafgift, fordi han parkerede kortvarigt og med p-skive henne ved nr. 34, helt inde på fliserne under altanerne, så han ikke holdt og spærrede ude på brandvejen.

Men det skulle han ikke have gjort, for ifølge oplysningerne på sedlen holdt han på vendepladsen!

Der, hvor man må holde kortvarigt, er på brandvejen, og skiltet om dette står jo faktisk også lige der, hvor ”vores” brandvej begynder. Tilsvarende står der et skilt i bøgehækken ved nedkørslen til p-kælderen, som fortæller, at her starter brandvejen mod øst.

Det betyder, at vendepladsen altså strækker sig helt hen til væggen mellem nr. 34 og 36. Og her må man slet ikke holde. Det må man kun på brandvejene og kun i 15 minutter, som der står på skiltene.

Så lad være med at holde derhenne - også helt kortvarigt - selv om I synes, at I netop har været ansvarlige ved ikke at holde ude på vejen og spærre for eventuelle brandkøretøjer.

 

Som I nok husker, så fik vi sidste år lavet et større arbejde på vores faldstammer – især de dele, som løber vandret nede i 1. sals højde. Årsagen var, at de dele af faldstammerne, som løber næsten vandret (bl.a. over cykelarealerne) altid har haft tendens til at stoppe til, så førstesalslejlighederne adskillige gange har haft vandskader af denne grund.

Sidste år fik vi derfor forøget faldet på de næsten-vandrette dele af faldstammerne. Og vi havde alle håbet, at nu var problemerne endegyldigt løst.

Men i sidste måned kunne en beboer i en førstesalslejlighed konstatere, at det ”gurglede” i hans håndvask, og vandet havde svært ved at løbe bort. Vi fik tilkaldt Kloakkompagniet, som kom og spulede faldstammen – og den var ganske rigtigt næsten totalt blokeret af en stor klump størknet fedt m.m. Havde vi ikke fået det ordnet, havde vi sikkert fået endnu en vandskade.

Så problemet er altså ikke fuldstændigt elimineret.

Derfor vil vi bede jer – særligt i førstesalslejlighederne – om at være opmærksomme på, hvis I får problemer med, at vandet ikke vil løbe væk fra køkkenvask, håndvask eller bad. Eller hvis I hører ”gurgle-lyde” fra afløbene. Og meddel det straks til bestyrelsen, så vi kan få undersøgt, om spuling af faldstamme er påkrævet.

Samtidig vil vi opfordre ALLE beboere til at gøre en indsats for at holde afløb og faldstammer ’i god form’!

Det kan I gøre ved med jævne mellemrum at hælde en kedel kogende vand i jeres afløb. Særligt køkkenafløb kan let blive tilstoppede, da der tit kommer fedt, grøntsagsrester m.v. ned i dem. Og hæld gerne det kogende vand derned, lige efter I har benyttet vasken til varmt vand – så er rørene og eventuelle fedtrester allerede opvarmede, og det kogende vand virker derfor endnu bedre.

Boligsiden Bolius fraråder at bruge afløbsrens, kaustisk soda og andre skrappe midler: Dels er de stærkt ætsende, dels er de ikke gode for miljøet – og faktisk kan man risikere, at midlerne opvarmer rørene så meget, at de deformeres.