Container til stort affald er bestilt til den kommende weekend, dvs. fra fredag d. 15. til mandag d. 18. oktober.

Containeren placeres for enden af Radiorækkerne og Tom Kristensens Vej, lige ved glascontaineren.

Pladsen ved glascontaineren er ikke nogen losseplads, hvor man bare kan henstille brugte ting såsom opvaskemaskine m.m.

Hvis containeren er så fyldt, at lågerne ikke kan lukkes helt, skal du tage dit affald med tilbage. - Lad være med at lægge det ved siden af containeren!

 

Som I nok har set, er det ene hængsel på døren ind til genbrugsrummet gået itu. Det skal svejses.

Jeg har kontakt til en smed, men der er ikke mange selvstændige smede i København, så han har rygende travlt, og det bliver derfor ikke i denne unge - men forhåbentligt i næste!

 

Opdateret plan for fugeprojektet

Det går godt fremad med fugeprojektet, og håndværkerne er helt færdige på nordsiden af vores hus. Nu er de i gang på sydsiden.

Men som tidligere nævnt er de meget afhængige af vejret! De kan ikke arbejde i regn eller stærk blæst.

I bedste fald bliver de færdige med fugerne uden for de sydvendte altaner i morgen (onsdag 22. sept.).

Derefter starter de på altanerne i nr. 40, så altanerne i nr. 42 og til slut altanerne i nr. 44.

Som tidligere nævnt skulle det ikke blive nødvendigt at komme ind i lejlighederne – men I kan altså opleve, at der pludselig står en håndværker på jeres altan!

Husk at sørge for plads (ca. 1 meter) fra facaden, så de kan komme til at arbejde på døre og vinduer.

I bedste fald er de helt færdige om 7-9 arbejdsdage.

 

Updated Plan for the Sealant Project

The project is going well and the craftsmen have finished the northside of our house. Now they work on the south side.

But as mentioned earlier: They are very dependent of the weather. They can’t work in rain or very windy weather.

In best case they will have finished the sealant on the walls outside the balconies on the south side of our house tomorrow (22th Sept.).

After that they start on the balconies in No. 40 (from the top), then no. 42 and at last no. 44.

As mentioned earlier they won’t need to come through the flats to enter the balconies. But you might – without further warning – suddenly have a craftsman on the balcony!

 

Please remember to make space (ca. 1 meter) from the façade, so they can do their work.

Again, in best case they will have finished the whole project in 7-9 workdays.

 

Til beboerne i nr. 42 og 44

Håndværkerne fortsætter med at renovere fugerne på vores hus. Meget af arbejdet sker fra lift, men når de skal lave fugerne på den lille (nordvendte) altan, skal de ind i lejligheden.

Det bliver mandag den 20. september i nr. 42.

Det bliver tirsdag den 21. september i nr. 44.

Det er derfor absolut nødvendigt, at der i lejligheder med en nordvendt altan enten er nogen hjemme til at lukke håndværkerne ind – eller at I afleverer en nøgle til Steen (nr. 44, 6. th.) eller Jørgen (nr. 40, 6. th.) senest søndag den 19. september.

Arbejdet kan blive udskudt, hvis det bliver regnvejr.

 

To the Residents in no. 42 and no. 44

As you know, the craftsmen are renovating the sealant round windows and balconies. Most of the work they can do from a lift, but replacing the sealant on the small balconies (facing North), they can only do from inside the flats, so they must have access to the flats.

No. 42: Monday the 20th September

No. 44: Tuesday the 21th September

If you live in a flat with a small balcony facing North, it is absolutely mandatory that there either is a person in the flat to let the craftsmen in – or that you give a key to Steen (No. 44, 6th floor) or Jørgen (No. 40, 6th floor) – no later than Sunday the 19th September.

The work may be postponed due to rainy weather.

 

Håndværkerne er kommet godt i gang på nord-facaden, og vil gøre den færdig på én gang. Det er ikke helt efter den oprindelige plan, men med det varme vejr, vi har i disse dage, vil de helst ikke arbejde på sydsiden.

Deres arbejde vil generelt være afhængigt af vejret. De har f.eks. svært ved at arbejde med liften, hvis vinden er stærk og kommer fra siden, da kurven så vil svaje for meget. Og kommer der nogle dage med meget dårligt vejr, kan de simpelthen ikke arbejde.

Når de har færdiggjort nordsiden, regner med at tage gavlen mod vest. Derefter nr. 40. mod syd, nr. 42 mod syd og endelig nr. 44 mod syd.

Den gode nyhed er, at de IKKE skal ind i lejlighederne, når de skal ordne syd-facaden. De har fået dispensation fra Arbejdstilsynet, så de må træde ud af kurven og ind på altanen.

De skal dog ind i lejlighederne, når de skal ordne fuger ved dørtrinnene på de nordvendte altaner. Dato for dette arbejde er allerede varslet i nr. 40, og vil senere blive varslet for nr. 42 og 44.

Husk stadig at flytte møbler mv. på altanerne, så der er 1 meter frit ind til facaden! Ellers kan håndværkerne ikke udføre deres arbejde.

-----------------------

The craftsmen will finish the north front of our house in the next few days. This is not quite according to the initial plan, but with the present warm weather they prefer to do it that way.

In general, they are quite dependent of the weather. For instance, it is difficult to work with the lifts in strong side wind. And should there be days with heavy rain and/or wind, they simply can’t work from the lifts.  

When they have finished the north front, they plan to do the west front (the gable). Then – in this order – the south front of no. 40, the south front of no. 42 and the south front of no. 44.

The good news is, that they don’t need to get into the flats to do the south front! They have got at special permit from Arbejdstilsynet (The Danish Working Environment Authority) so they can leave the lift’s basket and step in on the balconies.

But it will be necessary for them to get into the flats to fix the sealant under the door steps on the small balconies (to the north). This is already announced in nr. 40 and will be announced in due time in no. 42 and no. 44.

Please remember to make 1-meter free space from the façade on the balconies on the south front! Otherwise, the craftsmen can’t do their work.