Her er i al sin gribende enkelhed svaret fra KUA:

 

Jeg sørger for at kantineoperatøren får besked så de kan tage fat i Hørkram.

/(driftschef)

 

Så ser vi, om det hjælper. Ellers får de endnu en mail.

 

 

Efter at det vist har gået så nogenlunde med varelevering til KUA – dvs. at levering til deres køkkener er sket ca. kl. 05.30 til 06.00 om morgenen – er der tilsyneladende sket en forværring set fra vores synspunkt. 

Derfor har KUA i dag fået denne mail:

  

Kære (driftsleder).

Her til morgen kom den store lastvogn fra Hørkram kl. 04.45 – og i går kom den kl. 04.40, har jeg fået at vide. 

Det er vi utilfredse med.  

Jeg mener, at vi havde en aftale om, at du/I ville bede dem komme så sent som det nu er muligt, dvs. så tæt på kl. 06 som muligt. Det synes også at have været tilfældet et stykke tid. Men nu er den altså gal igen.

Derfor vil jeg bede dig – endnu en gang! – om at tage fat i Hørkram, eller i ham/hende, som er ansvarlige for kontakten og kontrakten med dem. Det er altså ikke rimeligt, at jeres nærmeste naboer skal vækkes midt om natten, fordi Hørkram ikke kan finde ud af tilrettelægge på en sådan måde, at jeres naboer forstyrres mindst muligt.

  

Venlig hilsen

Jørgen Ørbech

 

 

Vores velkomtspjece til nye beboere er blevet opdateret og udvidet. Vi har desuden fået den oversat til engelsk.

Begge versioner ligger på hjemmesiden under "Dokumenter" som PDF-filer. De vil ikke som tidligere blive lavet i trykt version – man må selv printe, hvis man vil havde pjecen på papir.

Endvidere har vi lavet et velkomst-opslag (også på dansk og engelsk), som i lamineret udgave hænger på opslagstavlerne. Her gør vi opmærksom på hjemmesiden og alle de oplysninger, den indeholder.  

Hvis du får ny nabo, kan du evt. fortælle om hjemmesiden og pjecen!

 

Den ordinære generalforsamling i Ejerforeningen holdes i år tirsdag den 12. marts kl. 19.00. Det sker i Kulturhuset på Islands Brygge.

Alle ejere vil på sædvanlig vis få tilsendt en officiel indkaldelse inklusive dagsorden, årsberetning, regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019.

 

Onsdag den 19. december havde vi specialister på besøg til at rengøre vores affaldsskakter og de tilhørende tanke.

Desværre var tanken i nr. 44 ikke tømt ordentligt dagen før, så folkene kunne ikke rengøre skakt og tank i nr. 44.

Derfor kommer de igen onsdag den 30 januar,

Da tanken som sagt skal være tom for at de kan rengøre både skakten og tanken, betyder det, at:

 

Affaldsskakten i nr. 44 må ikke benyttes tirsdag den 29. januar og onsdag den 30. januar

 

 

De affaldsposer, som I får fyldt i dette tidsrum, kan I evt. placere på jeres altaner, som I vel ikke benytter så meget for tiden ?