Fredag den 2. februar vil der blive lukket for det varme vand i tidsrummet kl. 7-12.

Lukningen skyldes nogle nødvendige reparationer.

Det er kun det varme vand i hanerne (bad og køkken), der lukkes for. Der vil stadig være varme i radiatorerne.

Når der atter åbnes for det varme vand ved 12-tiden, vil vandet de første par timer ikke være helt varmt – men det skulle det ifølge VVS-firmaet blive i løbet af 2-3 timer.

 

Københavns kommune har meddelt, at ordningen med containere til storskrald ophører ved nytår.

Det skyldes især, at der typisk fyldes alt for ”blandet” affald i den slags containere, så det er meget vanskeligt at sortere affaldet. Og dermed utroligt svært at genbruge indholdet.

Bestyrelsen vil nu kontakte kommunen og forsøge at få en anden slags ordning – hvis det er muligt.

Dette betyder selvfølgelig, at der ikke vil komme en container til storskrald i januar, som der ellers plejer.

 

Husk, at vi skal have installeret nye, fjernaflæselige energimålere i alle lejligheder den 7. og 8. august. Vi vil alle få individuel besked fra ISTA om, hvornår de kommer i de enkelte lejligheder.

Kan du/I ikke være hjemme på det pågældende tidspunkt, så aflever en nøgle til mig i min postkasse (nr. 40., 6. th.), så lukker jeg montørerne ind.

 

--------------------------------------------

 

Please remember, that new remotely readable meters will be installed in all flats on the 7th and 8th of August. We will all get individual notice from ISTA about the date and time they will come.

If you can’t be home to let the fitters in, remember to leave a key in my mailbox (No. 40, 6. th.), so I can let them in.

 

Den 7. og 8. august skal vi have installeret fjernaflæselige målere til vand og varme i ALLE lejligheder.

Da montørerne derfor skal ind i alle lejligheder, skal der enten være en person hjemme – eller I skal aflevere en nøgle til bestyrelsen (Inge eller Jørgen).

Det er målerfirmaet Ista Danmark A/S, som opsætter de nye målere. De vil sende hver lejlighed individuel besked om, hvornår de kommer. Projektet er opdelt i 3-timer intervaller – hver lejlighed vil altså få at vide et bestemt 3-timers interval, hvor montørerne kommer.

I skal alle sørge for, at de eksisterende målere, som skal udskiftes, er let tilgængelige. Er målerne i et skab, skal skabet ryddes, så montørerne kan komme til.

Hvis man ved, at man ikke kan være hjemme de nævnte datoer, kan man allerede nu aflever en nøgle til mig. Eller senere. Husk at mærke nøglen med lejlighedens beliggenhed (ikke dit navn).

------------------------------------------------------------------------

 

On the 7th and 8th of August we shall have installed new remotely readable meters for water and heating in ALL flats.

As the fitters shall work in all flats, it is necessary that a person can let them into the flat the mentioned days – or you can deposit a key by bestyrelsen (Inge or Jørgen).

It is the meter company Ista Danmark A/S who makes the job. They will send each flat an individual message telling when they will come. The project is divided in 3 hours intervals – so each flat will therefore get a message about a certain 3 hours interval, where the fitters will work in your flat.

In every flat please make the existing meters available for the fitters. Are the meters in a closet, please empty that closet.

If any of you know that you can’t be home the mentioned dates, you can deposit a key by me. Now or later. Mark the key clearly with the position of the flat (e.g. 42, 3. th.), not with your name.

 

Til orientering:

Vores grundejerforening har givet DR lov til at benytte Grønningen – det store græsareal mellem os og DR – til en tv-event søndag den 4. juni om aftenen.

DR starter klargøring og opsætning torsdag den 1. juni og det hele nedtages igen mandag den 5. juni.

Der opsættes et stort telt med scenegulv, podier til kameraer, klapstole til publikum og effektlys i bedene.