Til beboerne i nr. 40

Håndværkerne er nu i gang med at renovere fugerne på nordsiden af vores hus. Meget af arbejdet sker fra lift, men når de skal lave fugen under dørtrinet på den lille altan, skal de ind i lejligheden.

Det bliver onsdag den 15. september.

Det er derfor absolut nødvendigt, at der enten er nogen hjemme til at lukke håndværkeren ind – eller at I afleverer en nøgle til Steen (nr. 44, 6. th.) eller Jørgen (nr. 40, 6. th.) senest den 14. september.

 

To the Residents in No. 40

The craftsmen have now started renovating the sealant round windows and balconies. Much of the work they do from a lift, but replacing the sealant under the footsteps on the small balconies, they can only do from inside the flats, so they must come in to the flats.

They will do it on Wednesday the 15th  September.  

It’s therefore absolutely mandatory that there either is a person in the flat to let them in – or that you give a key to Steen (No. 44, 6th floor) or Jørgen (No. 40, 6th floor) – no later than the 14th September.

 

På generalforsamlingen i juni måned blev det som bekendt besluttet, at vi skal have skiftet de udvendige fuger ved vinduerne, da de er udtjente.

Udskiftningen starter mandag den 6. september efter følgende plan:

·       Opgang 40: Uge 36-37-38 (6/9- 24/9)

·       Opgang 42: Uge 38-39-40 (20/9-8/10)

·       Opgang 44: Uge 40-41-42 (4/10-22/10)

Arbejdet vil foregå hverdage kl. 7.00-16.00

Håndværkerne arbejder både fra lift og fra altanerne. Det betyder, at I skal være hjemme, så I kan lukke håndværkerne ind gennem lejligheden.

Kan I ikke være hjemme i den periode, hvor jeres fuger skal skiftes, kan I inden periodens start aflevere nøgle (med identifikation på!) til bestyrelsesmedlem Steen Pilemand, 44, 6. th.

For at håndværkerne skal kunne komme til på jeres sydvendte altaner, skal der på altanerne være frit 1 meter fra facaden. Så I må flytte borde, stole, plantekasser mv. inden arbejdets start.

Når arbejdet er i gang, kan der måske være behov for at justere tidsplanen. I så fald vil bestyrelsen naturligvis meddele dette ved opslag i opgangene og på hjemmesiden.

 

Kom og vær med på arbejdsdagen og få en hyggelig eftermiddag sammen med din nabo og andre beboere.

Der vil være fællesspisning efter endt arbejde.

Vi har nogle arbejdsopgaver, som skal være med til at forskønne vores fælles områder. Opgaverne vil blive fremlagt på arbejdsdagen.

Har du ideer til udbedring og forskønnelse, så kontakt Nina eller Inge.

Vi mødes ved opgang 44 kl. 16:00.

Tilmelding på listerne på opslagstavlerne senest fredag den 3. september!

 

Der er behov for at få ryddet op blandt cyklerne ved opgangene 40, 42 og 44.

Vi kan konstatere, at der findes en del herreløse cykler, og at vores cykelparkering anvendes af andre end faste beboere og deres gæster.

Vi omdeler snarest en vejledning med varslingsbrev, som beskriver, hvad du skal gøre for at din/dine cykler ikke fjernes fra stativet. Cykler, der ikke har fået påsat et manilamærke, bliver betragtet som efterladte og er klar til at blive fjernet og henstillet langs husmuren. Det vil ske på arbejdsdagen.

Ved postomdelt information vil det fremgå, hvad du får ansvar for at gøre vedrørende dine cykler.

Når fristen får cykeloprydningen udløber, sørger bestyrelsen for, at cyklerne bliver afhentet og fjernet.

 

Referatet fra generalforsamlingen den 9. juni er på vej ud til jer, og det ligger desuden i arkivet her på siden (Dokumenter – generalforsamlinger).

Det underskrevne årsregnskab for 2020 ligger nu også i arkivet.